Vizyon - Misyon

Vizyonumuz

Okul öncesi eğitimin ilke ve amacı ; çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi ve anaokulumuzun görevide bu yetenekleri doğru ellerle yönlendirmektir. Okulumuzda her çocuğa özel içindeki potansiyeli açığa çıkarmaya yönelik program uygulanır. Amacımız çocuklarımıza saygı duymak ve öz güvenlerini attırarak bir birey olduklarını hissettirmektir.

Misyonumuz

Öğrencilerimize kendini tanıyan , üretken , insana saygılı, sorgulayan , Atatürk ilkelerine bağlı nesiller yetiştirmektir. Tüm branşlarda sağlam temeller oluşturulmasına zemin hazırlamak için akıl yürütme, düşünme becerilerini geliştirme teknikleri sağlanır. Öğrencilerimiz gelişimsel eğitim ve yaşamsal deneyim gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmaları için yaparak ve deneyerek öğrenmeleri sağlanır